Informācija par piedalīšanos BNI sanāksmēs

 

PAZIŅOJUMS PAR RISAKA APZINĀŠANOS UN UZŅEMŠANOS

Pasaules Veselības organizācija ir pasludinājusi jauno koronavīrusu Covid-19 par pasaules mēroga pandēmiju. Lai arī BNI ir veikusi attiecīgos pasākumus, lai mazinātu risku, ka Covid-19 izplatās BNI grupas sanāksmē, BNI nevar novērst, ka, to apmeklējot, jūs varat nonākt saskarē ar Covid-19, inficēties ar to vai inficēt citus. Slimības klātbūtni nav iespējams novērst. Tāpēc, apmeklējot BNI grupas sanāksmi, jūs varat nonākt saskarē ar Covid-19 un/vai palielināt risku inficēties un/vai inficēt citus.

Tāpēc jūs apliecināt, ka tas ir jūsu personīgais un brīvprātīgais lēmums atgriezties savas grupas sanāksmēs klātienē, nevis izmantot BNI tiešsaistē kā alternatīvu metodi. Apliecināt, ka BNI kā klātienes pasākuma organizators jums ir pilnībā nodrošinājusi iespēju ievērot normatīvos aktus, kas saistīti ar COVID-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanu un ka jūs apņematies ievērot to prasības. Apliecināt, ka saprotat un brīvprātīgi uzņematies visus riskus, kas saistīti ar atgriešanos sanāksmēs klātienē. Jūs arī apliecinat, ka jums nav Covid-19 klīnisko simptomu; ja pēdējo 14 dienu laikā jums ir veikta Covid-19 pārbaude, jūsu testa rezultāti ir bijuši negatīvi; pēdējo 14 dienu laikā, ciktāl jums zināms, neesat bijis saskarē ar personu, kurai ir konstatēts Covid-19; pēdējo 14 dienu laikā neesat apmeklējis Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē norādītās valstis, pēc kuru apmeklēšanas ir jāievēro īpaši piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

Ja jūs pārstāvat riska grupu, kas var inficēties ar Covid-19, izlasot šo dokumentu, jūs apzināties un pieņemat risku, kas saistīts ar jebkāda veida klātienes tikšanos apmeklēšanu. Saskaņā ar normatīviem aktiem riska grupā ietilpst: personas vecumā virs 65 gadiem, personas ar hroniskām slimībām (hroniskas elpceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personas ar imūndeficītu.

Ja jums parādīsies Covid-19 simptomi, jūs nekavējoties par to informēsiet savas grupas prezidentu, lai jūsu grupa varētu veikt ar jums kontaktā nonākušo personu apzināšanu, ko varētu pieprasīt vietējie noteikumi. Jūs pārtrauksiet apmeklēt savas grupas sanāksmes klātienē un vismaz 14 dienas pašizolēsieties. Lai piedalītos sanāksmēs klātienē, jūs apņematies pilnīgi ievērot visas 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības un grupas prezidenta norādījumus, ieskaitot, bet ne tikai, ievērot 2 metru distanci, nedrūzmēties pie ieejām, izejām, tualetēm, ievērot higiēnas prasības. Turklāt jūs apliecināt, ka jūsu pienākums ir iepazīties un ievērot visus valdības vai pašvaldības norādījumus, ieteikumus, brīdinājumus vai jebkādu citu informāciju, kas attiecas uz Covid-19 un kas paredzēta fiziskām personām, un, pamatojoties uz šīm vadlīnijām, jūs brīvprātīgi uzņematies visus riskus, kas varētu būt saistīti ar šādām vadlīnijām un/vai norādījumiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, starptautiskās biznesa attiecību un ieteikumu organizācijas (BNI) administratīvajiem darbiniekiem, grupu biedriem un vadības komandām, ir jābūt informētiem un jāseko līdzi aktuālajai informācjai, normatīvajiem aktiem un valdības vai pašvaldības paziņojumiem par to, kas attiecināms uz grupu sanāksmēm, formālām vai neformālām, t.sk. sadarbības komandu sanāksmēm un arī individuālajām tikšanās reizēm starp biedriem.

Atteikšanās no tiesībām izvirzīt prasības un atbrīvošana no atbildības. Tā kā jums ir atļauts apmeklēt BNI grupas sanāksmes  klātienē, jūs atsakaties no tiesībām izvirzīt prasības pret BNI grupu, BNI Global, LLC un tās filiālēm un to visām attiecīgajām pašreizējām un bijušajām amatpersonām, darbiniekiem, Valdes locekļiem, direktoriem, aģentiem, pārstāvjiem, mātes uzņēmumiem, meitas uzņēmumiem, franšīzes ņēmējiem, tiesību pārņēmējiem un cesionāriem (“BNI”) saistībā ar nonākšanu saskarē ar Covid-19, inficēšanos un/vai citu cilvēku inficēšanu, kas saistīta ar to, ka apmeklējāt BNI grupas sanāksmi. Jūs saprotat, ka šī atteikšanās nozīmē to, ka atsakaties no savām tiesībām izvirzīt jebkādas prasības, tostarp par kaitējumu, nāvi, slimību vai zaudējumiem attiecībā uz īpašumu vai citiem zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar prasībām par nolaidību, un jūs atsakaties no visām prasībām, kas jums varētu rasties, lai pieprasītu zaudējumu, zināmu vai nezināmu, paredzamu vai neparedzētu, atlīdzināšanu.


BNI sanāksme (termins) apzīmē gan formālu BNI sanāksmes rītu, gan neformālu BNI sanāksmes rītu (vakaru), kuru organizāciju ir uzņēmusies grupas vadības komanda un direktoru, vēstnieku komanda, gan spēka (sadarbības) komandas tikšanos, gan individuālo viens pret viens tikšanos, gan jebkādu cita veida sanāksmi, kura notiek BNI organizācijas ietvaros.

BNI® jaunumi

    Ajax loader image