BNI privātuma politika

Ievads

Datu pārzinis SIA “Ieteikumi biznesam”, reģistrācijas numurs 40103883065, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 73–2, Rīga (turpmāk tekstā – “BNI”).

Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – “Privātuma politika”) ir paredzēta personām, kas izmanto BNI pakalpojumus, tīmekļa vietni www.bni.lv vai citas vietnes un sociālo tīklu kontus (BNI Facebook, LinkedIn), turpmāk tekstā kopā saukti – “vietne”, un/vai jebkādus tajā sniegtos pakalpojumus, lai informētu par to, kādu informāciju BNI apkopo un kā to izmanto.

Privātuma politika nosaka un definē personas datu apstrādes un vākšanas mērķus un kārtību, savākto personas datu apjomu un izmantošanu. BNI iegūtie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi.

Turpinot pārlūkot vietni, datu subjekts (vietnes lietotājs) apstiprina, ka ir izlasījis šo privātuma politiku, izprot tās noteikumus un piekrīt to ievērot.

Personas datu apstrāde

BNI apstrādā datus, ko sniedz datu subjekti, izmantojot vietni vai citus BNI sniegtos pakalpojumus.

BNI personas datus apstrādā šādiem nolūkiem: 

 • Biedru dati tiek apstrādāti, lai identificētu personas, kas kā biedri vai viesi apmeklē BNI pasākumus. Viesu dati tiek apstrādāti, lai identificētu personas, kas vēlas kļūt par BNI organizācijas biedriem, vai kā viesi apmeklē BNI pasākumus. Tiek apkopoti šādi BNI biedru un viesu personas dati: personas kods, uzvārds, vārds, personu apliecinoša dokumenta numurs, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), individuālā komersanta apliecības numurs, pārstāvētā darbavieta vai uzņēmums;
 • Mācību un pasākumu organizēšanas nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati: dalībnieka vārds un uzvārds, darbavieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • Vietnes pārvaldības nolūkos tiek apstrādāti šādi personas dati: personas vārds un uzvārds, e-pasta adrese;
 • Vietnes apmeklējuma analīzes nolūkos apstrādā statistikas datus;
 • Tiešā mārketinga nolūkiem vai, lai datu subjektiem nosūtītu citu informāciju, tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

Šie dati tiek apstrādāti 10 gadu pēc to apstrādes uzsākšanas.

Datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos

Iesniedzot vietnei savu e-pasta adresi un citus personas datus, datu subjekts var piekrist vai nepiekrist viņa(-s) datu izmantošanai tiešās tirgvedības nolūkos.

Šie dati tiešās tirgvedības nolūkos tiks apstrādāti 10 gadu pēc to apstrādes uzsākšanas.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu savu datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos, rakstot uz e-pastu [email protected].

Apstrādājamo datu nodošana citiem subjektiem

BNI nesniedz apstrādātos datus trešām personām bez personas (datu subjekta) iepriekšējas piekrišanas, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Datus var apstrādāt datu apstrādātāji, kuri nodrošina vietnes mitināšanas, datu centra un/vai serveru nomas pakalpojumus, mārketinga un klientu attiecību pārvaldības sistēmas pakalpojumus. Datu apstrādātāji, kas nodrošina datu centra pakalpojumus, atrodas ārpus Eiropas Savienības.

Datu subjektu tiesības

Datu subjektiem ir šādas tiesības:

 • tiesības zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;
 • tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti, t. i., saņemt informāciju par personas datu glabāšanas periodu, tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem datu drošības nodrošināšanai, saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati tiek vākti, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti, kam tie tiek sniegti;
 • tiesības pieprasīt labot vai iznīcināt savus personas datus, kā arī apturēt personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktu noteikumus;
 • tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad šie personas dati tiek apstrādāti BNI vai trešo personu, kurām tiek sniegti personas dati, likumīgo interešu ievērošanai un, ja datu subjekta intereses nav svarīgākas;
 • tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādes darbības;
 • tiesības pieprasīt, lai apstrādājamos personas datus, ja tie tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem, datu pārzinis pārsūta citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;
 • tiesības par personas datu apstrādi iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Datu subjektam, kas BNI uzrādījis personu apliecinošu dokumentu saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību vai ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, kuri ļauj pienācīgi identificēt personu, apliecinājis savu personas identitāti, personīgi, pa pastu, ar kurjeru vai pa e-pastu jāiesniedz BNI rakstveida iesniegums par savu tiesību īstenošanu. Saņemot datu subjekta iesniegumu, BNI ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā pēc datu subjekta iesnieguma saņemšanas sniedz atbildi.

Datu drošības nodrošināšana

BNI īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citādu nelikumīgu apstrādi. 

Sīkdatnes

Lai uzlabotu apmeklējumu, tiek izmantotas sīkdatnes (angl. cookies) – nelielas teksta informācijas daļas, kas tiek automātiski ģenerētas, pārlūkojot vietni, un tiek saglabātas datorā vai citā galiekārtā.

bni.lv un bnistasti.lv vietne apkopo vispārīgus datus, kas nepieciešami Google Analytics: sesijas ID un pieteikšanās (angl. subscription) informācija.

Statistika

Vietnes apmeklētāju statistika tiek analizēta, izmantojot Google AdWords. Statistikas nolūkiem tiek vākti šādi personas dati:

 • lietotāju un sesiju skaits;
 • sesijas ilgums;
 • operētājsistēmas;
 • ierīces modeļi;
 • ģeogrāfiskā atrašanās vieta;
 • pirmā palaišana;
 • programmas atvēršana;
 • programmas atjauninājumi;
 • pirkumi programmā; 
 • vispārīga informācija par ierīci, piemēram, modelis, operētājsistēma un orientācija
 • brīvpiekļuves atmiņa un diska ietilpība;
 • operators;
 • radio/tīkla informācija (piemēram, Wi-Fi, LTE, 3G);
 • IP adrese;
 • lokalizētā versija/valoda;
 • signāla stiprums;
 • ierīce, kurā novērsti ražotāja uzliktie ierobežojumi, vai saknes ierīce;
 • akumulatora uzlādes līmenis un uzlādes statuss;
 • programmas versija;
 • programmas priekšplāna vai fona stāvoklis;
 • programmas pakotnes nosaukums;
 • anonīmais programmas objekta identifikators;
 • tīmekļa URL (izņemot URL parametrus vai lietderīgās slodzes saturu) un norādītā attiecīgā informācija:
  • atbildes kodi (piem., 403, 200);
  • lietderīgā slodze baitos;
  • atbildes laiki;
  • automātiskās izsekošanas ilgums. 

Citi noteikumi

BNI pēc saviem ieskatiem var mainīt šo privātuma politiku, kas stājas spēkā pēc tās publicēšanas vietnē.

The Latest From BNI

  Ajax loader image