Informācija par piedalīšanos BNI® sanāksmēs

ATGĀDINĀJUMS PAR PIEDALĪŠANOS SANĀKSMĒS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ SAISTĪBĀ AR COVID-19

Pēc tam, kad Latvijas Republikas valdība atcēla karantīnu bet vienlaikus atstāja spēkā Latvijā izsludināto ekstremālo situāciju, ir atļauts organizēt personu pulcēšanos un pasākumus. Tomēr paliek spēkā gan Latvijas Republikas valdības, gan Pasaules veselības organizācijas sniegtie ierobežojumi un ieteikumi.

Starptautiskajai biznesa attiecību un ieteikumu organizācijai (BNI), sākot rīkot fiziskās sanāksmes (gan individuālās, gan komandas sanāksmes, gan arī atsevišķu grupu sanāksmes) jāievēro šādas vadlīnijas:

Spēka komandu un grupu sanāksmēs:

 1. Ja nepieciešams, ieteicams valkāt aizsarglīdzekļus (sejas maskas, respiratorus vai citus līdzekļus), kas nosedz degunu un muti.
 2. Slēgtās telpās organizēt sapulces ne vairāk kā 400 cilvēkiem, nodrošinot 2 metru attālumu, ja sanāksmju laikā netiek valkāti sejas aizsarglīdzekļi (sejas maskas, respiratori vai citi līdzekļi). Ja sanāksmes dalībnieki valkā sejas aizsarglīdzekļus (sejas maskas, respiratorus vai citus līdzekļus), ievērot vismaz 1 metra attālumu starp cilvēkiem.
 3. Regulāri mazgāt rokas ar siltu tekošu ūdeni un šķidrām ziepēm.
 4. Ja tiek konstatēts, ka pasākuma norises vietā (kur sapulce notiek publiskā vietā un ja pasākuma organizators nav telpu īrnieks vai īpašnieks, piemēram, restorānā) nav roku dezinfekcijas līdzekļu, parūpēties par to, lai roku dezinfekcijas līdzekļi tiktu novietoti redzamā vietā pie ieejas sanāksmju telpā.
 5. Ja sanāksme ilgst vairāk nekā stundu, vismaz reizi stundā vēdināt telpas ar īsiem pārtraukumiem sanāksmes laikā.
 6. Šķaudot vai klepojot nosegt muti un degunu ar elkoņa iekšpusi.
 7. Sanāksmē nedrīkst piedalīties personas ar akūtu augšējo elpceļu slimību pazīmēm (drudzis, iesnas, šķavas, klepus, apgrūtināta elpošana).
 8. Sanāksmi nedrīkst apmeklēt cilvēki, kuri ir pakļauti riskam vai kuriem ir akūtas elpošanas sistēmas slimības.
 9. Sanāksmes dalībniekiem, kuriem ir augšējo elpceļu slimību pazīmes (drudzis, iesnas, šķavas, klepus, apgrūtināta elpošana), likt nekavējoties atstāt sanāksmes vietu un ieteikt konsultēties ar koronavīrusa uzziņas tālruni 67387661, vai sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai saņemtu konsultāciju.
 10. Ja sanāksme notiek ārā (ārpus telpām), pārliecināties, ka sanāksmes dalībnieku skaits nepārsniedz 1000 cilvēkus. Šajā gadījumā starp personām jānodrošina vismaz 1 metra attālums.
 11. Ja tiek saņemta informācija par to, ka sapulces dalībniekam ir diagnosticēta COVID-19 (koronavīrusa infekcija), informēt Nacionālo sabiedrības veselības centru (turpmāk - NSVC) Veselības ministrijas  pakļautībā un sadarboties ar NSVC, lai identificētu ar šīm personām saskarē bijušos cilvēkus un piemērotu 14 dienu izolāciju.

Starptautiskā biznesa attiecību un ieteikumu organizācija (BNI), īstenojot visus gan Latvijas Republikas valdības, gan Pasaules Veselības organizācijas ieteikumus, pieliek visas pūles, lai sanāksmju laikā nodrošinātu drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus, bet neatbild par atsevišķu sanāksmes dalībnieku bezatbildīgu un neuzmanīgu rīcību un šo ieteikumu neievērošanu.

Visos gadījumos, lūdzu, esiet atbildīgi, sargājiet sevi un citus. Ja rodas kādi COVID-19 vīrusa simptomi vai augšējo elpceļu slimību pazīmes (drudzis, iesnas, klepus, apgrūtināta elpošana), mēs iesakām neapmeklēt nevienu tikšanos, izolēties mājās un konsultēties ar ģimenes ārstu un/vai koronavīrusa uzziņas tālruni 67387661.

PAZIŅOJUMS PAR RISKA APZINĀŠANOS UN UZŅEMŠANOS

Pasaules Veselības organizācija ir pasludinājusi jauno koronavīrusu, Covid-19, par pasaules mēroga pandēmiju. Lai arī BNI ir veikusi attiecīgos pasākumus, lai mazinātu risku, ka Covid-19 izplatās BNI Grupas Sanāksmē, BNI nevar novērst, ka, to apmeklējot, jūs varat nonākt saskarē ar Covid-19, inficēties ar to vai inficēt citus. Slimības klātbūtni nav iespējams novērst. Tāpēc, apmeklējot BNI Grupas Sanāksmi, jūs varat nonākt saskarē ar Covid-19 un/vai palielināt risku inficēties un/vai inficēt citus.

Šī iemesla dēļ, apmeklējot BNI sanāksmi, Jūs piekrītat:

Un aplieciniet, ka tas ir Jūsu personīgais un brīvprātīgais lēmums atgriezties savas Grupas sanāksmēs klātienē, nevis izmantot BNI tiešsaistē kā alternatīvu metodi. Apliecinu, ka BNI kā klātienes pasākuma organizators man ir pilnībā nodrošinājusi iespēju ievērot 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības un es apņemos ievērot minēto noteikumu prasības.  Apliecinu, ka saprotu un brīvprātīgi uzņemos visus riskus, kas saistīti ar atgriešanos sanāksmēs klātienē. Es arī apliecinu, ka man nav Covid-19 klīniskie simptomi, ciktāl esmu pārbaudīts attiecībā uz Covid-19, mani testa rezultāti ir bijuši negatīvi, neesmu bijis saskarē ar personu, kurai ir konstatēts Covid-19, pēdējo 14 dienu laikā neesmu apmeklējis Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē norādītās valstis, pēc kuru apmeklēšanas ir jāievēro īpaši piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Turklāt es neesmu paaugstināta riska grupā, kas var inficēties ar Covid-19 un kurai šī slimība var izraisīt komplikācijas. Saskaņā ar MK noteikumu 8.punktu riska grupā ietilpst: personas vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu. Ja man parādīsies Covid-19 simptomi, es nekavējoties par to informēšu savas Grupas Prezidentu, lai mana Grupa varētu veikt ar mani kontaktā nonākušo personu apzināšanu, ko varētu pieprasīt vietējie noteikumi. Es pārtraukšu apmeklēt savas Grupas sanāksmes klātienē un vismaz 14 dienas pašizolēšos. Lai piedalītos sanāksmēs klātienē, es apņemos pilnīgi ievērot visas 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības un Grupas Prezidenta norādījumus, ieskaitot, bet ne tikai, ievērot 2 metru distanci, nedrūzmēties pie ieejām, izejām, tualetēm, ievērot higiēnas prasības. Turklāt es apliecinu, ka mans pienākums ir iepazīties un ievērot visus valdības vai pašvaldības norādījumus, ieteikumus, brīdinājumus vai jebkādu citu informāciju, kas attiecas uz Covid-19 un kura ir paredzēta fiziskās personām, un, pamatojoties uz šīm vadlīnijām, es brīvprātīgi uzņemos visus riskus, kas varētu būt saistīti ar šādām vadlīnijām un/vai norādījumiem.

Atteikšanās no tiesībām izvirzīt prasības un atbrīvošana no atbildības.

Tā kā man ir atļauts apmeklēt BNI Grupas sanāksmes klātienē, es atsakos no tiesībām izvirzīt prasības pret BNI Grupu, BNI Global, LLC un tās filiālēm un to visām attiecīgajām pašreizējām un bijušajām amatpersonām, darbiniekiem, Valdes locekļiem, direktoriem, aģentiem, pārstāvjiem, mātes uzņēmumiem, meitasuzņēmumiem, franšīzes ņēmējiem, tiesību pārņēmējiem un cesionāriem (“BNI”) saistībā ar nonākšanu saskarē ar Covid-19, inficēšanos un/vai citu cilvēku inficēšanu, kas saistīta ar to, ka apmeklēju BNI Grupas sanāksmi. Es saprotu, ka šī atteikšanās nozīmē to, ka atsakos no savām tiesībām izvirzīt jebkādas prasības, tostarp par kaitējumu, nāvi, slimību vai zaudējumiem attiecībā uz īpašumu vai citiem zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar prasībām par nolaidību, un es atsakos no visām prasībām, kuras man varētu rasties, lai pieprasītu zaudējumu, zināmu vai nezināmu, paredzamu vai neparedzētu, atlīdzināšanu.

Šī Atteikšanās no tiesībām izvirzīt prasības un Atbrīvošana no atbildības ir saistoša maniem mantiniekiem, tiesību pārņēmējiem un cesionāriem. Es saprotu un piekrītu, ka šī Atteikšanās no tiesībām izvirzīt prasības un Atbrīvošana no atbildības ir atbrīvošana no atbildības, un es tai piekrītu brīvprātīgi apmeklējot BNI sanāksmi.

BNI® jaunumi